System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2020-11-06 ]

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łęczyca

zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14

oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łęczycy www.gminaleczyca.pl oraz stronie BIP Urzędu Gminy w Łęczycy www.bip.gminaleczyca.pl

na okres 21 dni

wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, tj. od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2023r.

wykaz stanowi załącznik do

Zarządzenia Nr 279/2020

Wójta Gminy Łęczyca z dnia 03 listopada 2020 r.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego