System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki


W dniu 16 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Łęczyca Jacek Rogoziński podpisał umowę z  Samorządem Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi o dofinansowanie projektu pn.  „Szansa dla malucha” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Na mocy podpisanej umowy Gminie Łęczyca zostały przyznane środki finansowe w wysokości 443 310,00 zł na realizację w/w operacji, której celem jest podniesienie jakości funkcjonowania sześciu Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Błoniu, Siedlcu, Leźnicy Małej, Topoli Królewskiej, Wilczkowicach poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3i4 letnich.

W ramach projektu zaplanowano realizację trzech zadań:

  • Organizację placu zabaw w Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej oraz w Szkole Podstawowej w Błoniu.
  • Dostosowanie pomieszczeń.
  • Wyposażenie.

Do  każdego z Oddziałów Przedszkolnych zostaną zakupione zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz doposażenie kuchni.

Zakończenie projektu zaplanowano na koniec listopada 2015 r.


Place zabaw  w miejscowości  Błonie i Topola Królewska

Zakończono realizację pierwszego zadania pn. – Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Błoniu i Topoli Królewskiej w ramach projektu „Szansa dla malucha" , dla którego Gmina Łęczyca pozyskała 100% dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” w wysokości443 310,00 zł.

W dniu wczorajszym tj. 28 września br. nastąpiło zakończenie robót budowlano – montażowych oraz dokonano odbioru końcowego dwóch placów zabaw.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Kształcenia Terenów Zielonych „DOL – EK” z Tarnowa , przedsięwzięcie kosztowało  81 672,00 zł.

Place zabaw przy Szkole Podstawowej w Błoniu  i Topoli Królewskiej zostały wyposażone w  przepiękne kolorowe zabawki tzn. bujaki, huśtawki, karuzele, tablice do rysowania, tablice kółko i krzyżyk, urządzenia zabawowe z wieżą, wszystkie urządzenia zostały zabezpieczone odpowiednią nawierzchnią.

 Wykonano również aranżację przestrzeni na placach zabaw poprzez montaż ławeczek ogrodowych, koszy na śmieci  oraz ogrodzenia panelowego.

Nowe place zabaw stanowią dużą atrakcję zwłaszcza dla przedszkolaków, które w tym roku szkolnym rozpoczęły edukację , a dzięki sprzyjającej pogodzie będą mogły przyjemnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego