System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Organizacje pozarządowe - sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

za 2022
za 2021
za 2020
za 2019
za 2018
za 2017
za 2016
za 2014
za 2013
za 2012
za 2011
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego