System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Organizacje pozarządowe - sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

za 2023
za 2022
za 2021
za 2020
za 2019
za 2018
za 2017
za 2016
za 2014
za 2013
za 2012
za 2011
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego