System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Fundusz Dróg Samorządowych

30 września na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk podpisał z samorządami z terenu powiatu łęczyckiego umowy o dofinansowanie remontów dróg. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. W uroczystości tej wzięli udział Pan Senator RP Przemysław Błaszczyk, władze Powiatu Łęczyckiego, Gminy Góra Świętej Małgorzaty, Gminy Witonia oraz oczywiście Gminy Łęczyca, którą reprezentował Pan Wójt Jacek Rogoziński, Zastępca Wójta Pani Monika Kilar – Błaszczyk oraz Pani Skarbnik Agnieszka Kaszubska. Wśród samorządów, które otrzymały dotację znalazła się także Gmina Świnice Warckie, która jednak swoją umowę podpisała we wcześniejszym terminie.

Gmina Łęczyca w ramach podpisanych umów planuje przebudowę drogi wewnętrznej Krzepocin Drugi – Mniszki, dofinansowaną w kwocie 616 225,00 zł. Obejmie ona m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów indywidualnych, wykonanie nowego oznakowania pionowego. Natomiast w ramach przebudowy dróg gminnych nr 312 344; 313 340; 312 342 w miejscowościach Leszcze - Wilczkowice Średnie i Wilczkowice Górne - Wichrów – Mniszki, na którą pozyskała środki w kwocie 5 435 346,00 zł, planowane jest wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej.


W dniu 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z naboru odbywającego się w roku 2018 r. Wśród nich znalazła się także Gmina Łęczyca, która pozyskała dofinansowanie w kwocie 897 985,00 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 312 309 w miejscowości Prądzew oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej nr 2505 do drogi gminnej 312 309”. Łącznie w tym dniu podpisanych zostało 56 umów. Ze strony Gminy Łęczyca swój podpis złożyli Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński oraz Skarbnik Gminy Łęczyca Pani Agnieszka Kaszubska.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego