System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Granty sołeckie


Utworzenie siłowni zewnętrznej w Błoniu

W dniu 30 czerwca Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński podpisał umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 5 000 złotych na realizację projektu lokalnego „Trenuj, działaj i się nie poddawaj”, którego całkowita wartość wyniosła 7 700 złotych.

W ramach projektu zaplanowana została budowa siłowni zewnętrznej na terenie Centrum Sportu w Błoniu. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia różnorodności form aktywności, a także zapewni dodatkową możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dzieciom, rodzicom i dziadkom. Inwestycja wpłynie na poprawę kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia mieszkańców. Zorganizowany zostanie także Festyn Sportowy pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch, każdy Błoniak lubi ruch", w trakcie którego zaplanowany został pokazowy trening z wykorzystaniem zakupionych urządzeń sportowych, organizację rozgrywek sprawnościowych, ścieżkę zdrowia z udziałem mieszkańców sołectwa wsi Błonie. Zakończeniem festynu będzie mecz towarzyski mieszkańców Błonia i okolicznych miejscowości o puchar Sołtysa Wsi Błonie. Ponadto w ramach projektu odbędzie się „Forum zdrowia", podczas którego odbędą się: warsztaty z dietetykiem, spotkanie z pielęgniarką, prezentacja regionalnych zdrowych produktów żywieniowych, zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia fitness prowadzone nieodpłatnie przez zaproszonych instruktorów.

Utworzenie zaplecza sportowo – rekreacyjnego we wsi Zduny

W dniu 30 czerwca podpisana została umowa na realizację projektu lokalnego pn. „Aktywnie przez życie od przedszkolaka do seniora” – utworzenie zaplecza sportowo – rekreacyjnego we wsi Zduny, na który Samorząd Województwa Łódzkiego przeznaczył dotację celową w kwocie 5 000 złotych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5 500 złotych.

W ramach zadania zaplanowane zostało utworzenie na terenie sołectwa zaplecza sportowo - rekreacyjnego, w ramach którego lokalna społeczność, będzie miała możliwość spędzania czasu wolnego w formie wycieczek rowerowych, przejażdżek łyżworolkami czy spacerów z kijkami nordic – walking. Dzięki zakupionemu w ramach projektu sprzętowi w postaci rowerów turystycznych, łyżworolek (z regulacją rozmiarów), kijków nordic – walking, każda zainteresowana osoba będzie mogła zaplanować wycieczkę po atrakcyjnych terenach Gminy Łęczyca i Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej, odbyć wyprawę do Świnic Warckich szlakiem życia Faustyny Kowalskiej, wybrać się do Uniejowa, Łęczycy czy Tumu, a także udać się do pobliskich lasów by zaczerpnąć świeżego powietrza na łonie natury. Niewątpliwie ta oddolna inicjatywa mieszkańców Zdun stanowi początek do stworzenia w przyszłości większej bazy sportowo-rekreacyjnej, która, w miarę posiadanych środków, może w niedługim czasie stać się miejscem, z którego turyści odwiedzający Ziemię Łęczycką będą rozpoczynali swoją wędrówkę po tej części województwa łódzkiego, korzystając z możliwości wypożyczenia we wsi sprzętu sportowo-rekreacyjnego.

 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego