System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Termomodernizacja Szkoły i Biblioteki


Gmina Łęczyca z przyjemnością informuje, iż pozyskała środki w wysokości 499 651,84 na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania - ograniczenie niskiej emisji". Dofinansowanie otrzymano w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita planowana wartość inwestycji wyniesie: 783 143,23.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:

  • termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu w zakresie m.in. docieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę grzecinkow co, montaż ogniw fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia,
  • termomodernizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu w zakresie m.in.: docieplenia ścian zewnętrznych, naprawy więźby dachu i wykonania nowego pokrycia.

Celem ogólnym projektu jest ochrona środowiska, ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie strat ciepła w budynkach w sektorze publicznym. Natomiast celem głównym jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu w Gminie Łęczyca.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego