System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2018-10-12 Aktualności

 Informacja dla mieszkańców którzy przystąpili do projektu "Czyste powietrze - OZE w Gminie Łęczyca"!

W związku ze złożonym w styczniu tego roku wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  w Łodzi o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Czyste Powietrze – OZE w Gminie Łęczyca”, w ramach którego zaplanowany został montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pieców na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łęczyca, informujemy, iż wniosek aktualnie znajduje się na etapie oceny formalnej, która w kwietniu bieżącego roku została wydłużona przez Urząd Marszałkowski do dnia 22 stycznia 2019 r. (tutaj).  W związku z tym prosimy Państwa o cierpliwość w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie powyższego konkursu.


2018-09-19 Aktualności

 Ruszył nabór wniosków na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 19 września 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków dla osób fizycznych o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

2018-10-16 Aktualności

 WYNIKI konsulktacji

Projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

2018-10-15 Aktualności

 WYNIKI konsultacji społecznych

Projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

2018-10-04 Aktualności

 Trwają prace przy przebudowie dróg

Trwa przebudowa drogi gminnej nr 312 335 na odcinku Leźnica Mała – Janków Dolny. Poddawany remontowi odcinek zlokalizowany jest w miejscowościach Janków oraz Karkosy. Prace zbliżają się powoli do końca, pojawił się już asfalt, wykonywane są pobocza. Koszt przebudowy wyniesie 1 103 860,89 zł. Inwestycja ta, podobnie jak przebudowana wcześniej droga gminna nr 312 335 w miejscowości Zduny, została zrealizowana dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina Łęczyca pozyskała w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.


2018-10-04 Aktualności

 INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że od dnia 25 września 2018 r. rozpoczął się remont filii NZOZ Medar w Leźnicy Małej.

Na czas trwania remontu pacjenci będą mogli korzystać z przychodni Medar w Łęczycy.

W zależności od potrzeby NZOZ Medar zapewnia transport sanitarny dla pacjentów w celu zmniejszenia niedogodności związanych z zamknięciem przychodni.

Za utrudnienia przepraszamy.2018-10-02 Aktualności

 W Łęce powstała siłownia plenerowa

W dniu 29 września na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce odbyło się uroczyste otwarcie nowoutworzonej siłowni plenerowej. Powstała ona w ramach projektu „Wspólne ćwiczenia szansą na integrację” dofinansowanego w kwocie 5 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach tzw. grantów sołeckich. Pozostałą kwotę przeznaczyła Gmina Łęczyca oraz mieszkańcy Sołectwa Łęka. Łączna wartość obiektu wyniosła 8 703,00 zł.


2018-09-28 Aktualności

 Sieć gazowa na terenie Gminy Łęczyca powstanie już wkrótce

W dniu 24 września 2018 r. na sali gimnastycznej byłego gimnazjum w Topoli Królewskiej oraz w budynku OSP w Lubieniu odbyły się spotkania, których tematem były  sprawy związane z planowaną budową sieci gazowej na trasie Łęczyca – Lubień do granic z Gminą Parzęczew, do której będą mogli się przyłączyć mieszkańcy miejscowości Lubień i Borki oraz na trasie Łęczyca – Topola Królewska (do wiaduktów), do której możliwość przyłączenia się otrzymają w kolejnym etapie mieszkańcy Topoli Królewskiej.

2018-09-25 Aktualności

 Susza 20182018-08-23 Aktualności

 Gmina Łęczyca pozyskała środki na termomodernizację Szkoły i Biblioteki w Siedlcu

Gmina Łęczyca z przyjemnością informuje, iż pozyskała środki w wysokości 499 651,84 zł na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania - ograniczenie niskiej emisji". Dofinansowanie otrzymano w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita planowana wartość inwestycji wyniesie: 783 143,23 zł.
 

Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego