System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2016-10-26 Aktualności

 Informacja dla mieszkańców Gminy Łęczyca

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do zapoznania się ofertą firmy Promag, lidera w zakresie instalacji solarnych.
W tym roku oprócz współpracy w zakresie B2C oraz B2B firma wprowadziła ofertę programów grupowych skierowanych głównie do Gmin, którym nie udało się pozyskać dofinansowań OZE z programów typu RPO czy Prosument dla swoich Mieszkańców, ale także do Gmin, które takowych dofinasowań w ogóle nie posiadają.2016-10-25 Aktualności

 Przebudowa drogi gminnej w Leźnicy Małej (Kobylak) zakończona

W dniu 3 października Gmina Łęczyca zakończyła realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 312330 w miejscowości Leźnica Mała (Kobylak). Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane w kwocie 61 700,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. 


2016-10-21 Aktualności

 „Wychowanie przez czytanie”

W dniu 19 października b.r. na zaproszenie Dyrektora Pani  Grażyny Czajkowskiej oraz nauczyciela polonisty i bibliotekarza  Pani Agnieszki Szczech Szkoły Podstawowej w Błoniu, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy Bogusława Jankowska przeprowadziła pierwszą w tym roku szkolnym


2016-10-19 Aktualności

 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”


Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

2016-10-18 Aktualności

 Marszałek Senatu w Łęczycy

W dniu 17 października na zaproszenie Pana Senatora RP Przemysława Błaszczyka oraz Dyrektora łęczyckiego szpitala Pana Andrzeja Pietruszkę do Łęczycy zawitał Marszałek Senatu Pan Stanisław Karczewski. Celem wizyty było przekazanie szpitalowi nowej karetki pogotowia do transportu międzyszpitalnego, a także przedstawienie sytuacji szpitala, który już od jakiegoś czasu stara się o pozyskanie środków na remont bloku operacyjnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także m.in. Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, Dyrektor łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Artur Olsiński, Starosta Powiatu Łęczyckiego Pan Wojciech Zdziarski, Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński, Sekretarz Gminy Łęczyca Pani Monika Kilar – Błaszczyk, Burmistrz Miasta Łęczyca Pan Krzysztof Lipiński, Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy Pan Zbigniew Gruszczyński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy Pan Wojciech Pernal, a także przedstawiciele duchowieństwa oraz władz samorządowych z terenu Powiatu Łęczyckiego.


2016-09-30 Aktualności

 Powstanie Eko-pracownia w Błoniu

W dniu 28 września Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. Nasza Eko-pracownia „My i nasz świat” Szkoła Podstawowa w Błoniu, na mocy której Gminie Łęczyca udzielone zostało dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł. Koszt całkowity projektu wyniesie 41 200,00 zł.


2016-06-01 Aktualności

 Kolejna dotacja dla Wiejskiego Klubu Sportowego Prądzew z terenu Gminy Łęczyca

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Łęczyca pozyskała dla Wiejskiego Klubu Sportowego Prądzew dofinansowanie z Fundacji PZU na realizację projektu pn. „Zaraz padnie pierwszy gol” – Turniej Piłki Nożnej. Projekt, przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy we współpracy z Prezesem Klubu, realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia do 14 października 2016 roku.

Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Archwialna strona Gminy Łęczyca
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego