System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2024-04-25 Aktualności

 WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo,
otrzymujemy od Państwa informacje o osobach podających się za audytorów związanych z Urzędem Gminy w Łęczycy, którzy odwiedzają Państwa z ofertami przeprowadzenia audytów mających na celu m.in. wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków, a także pozyskanie środków na ten cel.

INFORMUJEMY, IŻ NIE SĄ TO OSOBY W ŻADEN SPOSÓB ZWIĄZANE Z URZĘDEM GMINY W ŁĘCZYCY, ANI PRZEZ URZĄD WYSŁANE W TEREN!

Bardzo prosimy o rozwagę przy przyjmowaniu nieznanych osób namawiających na różnego rodzaju oferty oraz sprawdzenie w miarę możliwości firmy, którą reprezentują. W przypadku powoływania się przez kogokolwiek na współpracę z Urzędem Gminy w Łęczycy zalecamy kontakt z pracownikami Urzędu w celu weryfikacji podawanych przez te osoby informacji.

Na chwilę obecną Gmina realizuje dwa projekty związane z wymianą źródeł ciepła, które powoli dobiegają końca. Wszyscy uczestnicy niniejszych projektów są na bieżąco informowani o podejmowanych zarówno przez Gminę, jak i Wykonawców działaniach.

2024-07-12 Aktualności

 Wspólne posiedzenie Komisji

Działając na podstawie § 69 Statutu Gminy Łęczyca zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury wraz z Komisją Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg oraz z Komisją Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji Rady Gminy w Łęczycy, do udziału w którym serdecznie zapraszam.


2024-07-11 Aktualności

 Projekt "Filmowa gmina..." zakończony

Zakończyła się realizacja projektu "Filmowa Gmina - wakacje z kinem w plenerze", który został dofinansowany z Budżetu Obywatelskiego "Łódzkie na plus". Dzięki temu wsparciu mieszkańcy powiatu łęczyckiego, a w szczególności naszej gminy, mogli cieszyć się wyjątkowymi pokazami filmowymi na świeżym powietrzu. Organizatorami byli Stowarzyszenie „Reqin” oraz Urząd Gminy w Łęczycy.


2024-07-10 Aktualności

 OSP w Topoli Królewskiej wyremontowało świetlicę

Zakończyły się prace związane z modernizacją pomieszczenia remizy OSP w Topoli Królewskiej, przeznaczonego na świetlicę wiejską. Na ten cel jednostka pozyskała środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w kwocie 67 523 zł.


2024-06-24 Aktualności

 OSP Leźnica Mała zakończyła remont


Zakończyła się realizacja inwestycji w ramach której Ochotnicza Straż Pożarna w Leźnicy Małej przeprowadziła remont kuchni oraz wejścia głównego. Na ten cel pozyskała środki w kwocie 249 960 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


2024-06-24 Aktualności

 Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyca

p pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym działki ozn. nr 117/45 o powierzchni 2,0348 ha, położonej w obrębie Lubień.

2024-05-28 Aktualności

 INFORMACJA Wójta Gminy Łęczyca

w sprawie dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym.


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego