System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności


2024-04-12 Aktualności

 Trwają prace przy zabytkach

Trwają prace konserwatorsko – restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej. Na ten cel Gmina Łęczyca pozyskała dla Parafii dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 293.697,71 zł. Prace realizowane są przez firmę STACCO ART. z Łodzi.

2024-04-12 Aktualności

 Rusza modernizacja Centrów Sportu!

Już w poniedziałek, tj. 15 kwietnia rozpoczyna się realizacja kolejnej inwestycji na terenie naszej Gminy. Tym razem, dzięki dofinansowaniu w kwocie 1,8mln złotych pozyskanemu przez Gminę  w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład zmodernizowane zostaną centra sportu zlokalizowane przy szkołach podstawowych.

2024-04-10 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego

2024-04-10 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego.

2024-04-02 Aktualności

 Gmina zmodernizuje bazę sportową

W dniu dzisiejszym, tj. 2 kwietnia, Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński, podpisał umowę z firmą AK Sport z siedzibą w Okuniewie, w ramach której przeprowadzona zostanie modernizacja centrów sportu zlokalizowanych na terenie gminy. W imieniu Wykonawcy umowę podpisał Pan Andrzej Gniado.

2024-03-19 Aktualności

 Kolejne środki dla Gminy Łęczyca

W niedługim czasie trzynaście Sołectw z obszaru Gminy Łęczyca będzie miało szansę na realizację swoich projektów, które zgłosiły do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Z tego grona, aż 11, czyli Sołectwo Pruszki, Janków, Mikołajew, Błonie, Gawrony, Dąbie, Dzierzbiętów Mały, Krzepocin Pierwszy, Siedlec, Zduny oraz Topola Katowa, otrzyma środki w wysokości 15 tysięcy złotych każde, w ramach programu „Sołectwo na Plus”.

2024-03-17 Aktualności

 Podpisanie umowy w sprawie przekazania dotacji dla Parafii w Topoli Królewskiej

15 marca Wójt Gminy Pan Jacek Rogoziński podpisał umowę dotyczącą przekazania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej na renowację ołtarza głównego w tutejszym kościele. Przy stole obecni byli także Pani Skarbnik Gminy Agnieszka Kaszubska oraz proboszcz parafii ks. Kamil Leśniewski. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 294 269 tyś. złotych, które zostało pozyskane przez Gminę w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


2024-03-04 Aktualności

 Cyberbezpieczna Gmina - kolejne dofinansowanie

Gmina Łęczyca pozyskała kolejne dofinansowanie, tym razem w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd", co stanowi istotny krok w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa informacji w społeczności lokalnej. Projekt, noszący nazwę "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łęczyca", zostanie zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.


2024-02-27 Aktualności

 KURENDA

Uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą nr LXXX/444/2024 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej w roku 2024 na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca, mieszkańcy Gminy Łęczyca mogą się ubiegać o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 6 000,00 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego