System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2023-09-13 Aktualności

 KURENDA

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŁĘCZYCA

Informuję,  iż  zgodnie  z  Regulaminem   utrzymania   czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Łęczyca osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.


2023-09-20 Aktualności

 Cykl bezpłatnych koncertów „Łódzkie Razem – integracja międzypokoleniowa”

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego, mam zaszczyt poinformować, że Województwo Łódzkie organizuje cykl bezpłatnych koncertów „Łódzkie Razem – integracja międzypokoleniowa” .


2023-09-15 Aktualności

 Złote Gody w Gminie Łęczyca

W dniu 15 września w Łęczyckim Ratuszu Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia pięciu parom z terenu Gminy Łęczyca medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2023-09-10 Aktualności

 Dożynki Gminy Łęczyca w Jankowie za nami!

Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów,
jakie niosą czasy, pozostanie — jak u dobrego gospodarza
— miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją.

Tymi jakże wymownymi słowami Jana Pawła II, 10 września w Jankowie rozpoczęto jedno z najważniejszych w regionie łęczyckim wydarzeń, dożynki, wspaniałe staropolskie święto. To piękny zwyczaj , który jest głęboko zakorzeniony w polskiej historii. Dlatego co roku wszystkich mieszkańców Gminy Łęczyca, łączy świętowanie mające swe korzenie w słowach podziękowania dla rolniczego trudu.  


2023-09-05 Aktualności

 Powiatowy lekarz weterynarii w Kutnie informuje

Powiatowy lekarz weterynarii w Kutnie uprzejmie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.


2023-05-16 Aktualności

 Wybory do Izb Rolniczych

Już 24 września odbędą się wybory do izb rolniczych. Lokalne izby rolnicze, jak np. Wielkopolska Izba Rolnicza, już przystąpiły do okresu przygotowawczego, by na 24 września wszystko było dopięte na ostatni guzik.
 

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego