System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

CZYSTE POWIETRZE DLA WSZYSTKICH NAJLEPSZE

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Projekt „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019
” Czyste powietrze dla wszystkich najlepsze " - dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia 20 169,00zł.

 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 18 119,00zł.

 Wkład własny Gminy Łęczyca – 2 050,00zł.

Planowane działania i zadania w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu w ramach projektu obejmują:

Zakup pomocy dydaktycznych:
 • Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej.
 • Zestaw do generowania gazów
 • Wanienka do zbierania gazów
 • Zestaw probówek
 • Statyw z łapą do probówek
 • Palnik alkoholowy
Wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
 • Las w Siemszycach - spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa
 • Siedlec- spacer po okolicy w poszukiwaniu źródeł dymu - zajęcia terenowe
 • Daszyna - kotłownia na biomasę, panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - zajęcia  edukacyjne – prelekcja, zwiedzanie laboratorium zanieczyszczeń powietrza i automatycznej stacji pomiaru powietrza
 • Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi - ekologiczne warsztaty edukacji filmowej
 • Zajęcia terenowe proponowane przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi -  „Oczyśćmy atmosferę”
 • Wycieczka do Bełchatowa - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, zwiedzanie wyrobiska, prelekcja edukacyjna. Góra Kamieńsk - park wiatrowy jako alternatywa dla konwencjonalnego źródła energetycznego jakim jest węgiel brunatny.
 • Wycieczka do pasieki w Lipce oraz Arboretum i Alpinarium w Rogowie
 • Wycieczka do ZOO Safari w Borysewie.
 • Wycieczka w obrębie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

Warsztaty/ zięcia stacjonarne

 • Warsztaty dla uczniów klas IV – V ,,Mapa miejsc przyjaznych płucom”
 • Warsztaty  dla uczniów klas VI – VIII „ Otrzymujemy  składniki powietrza”
 • Warsztaty  dla uczniów VI – VIII „Badanie powietrza”
 • Warsztaty pt.:  „Uwaga, alarm antysmogowy”. Prowadzony przez Ośrodek działań Ekologicznych „ Źródła” w Łodzi.
 • Warsztat pt.: „Co to jest powietrze?” Prowadzony przez Ośrodek Działań Ekologicznych „ Źródła” w Łodzi.
Konkursy:
 • „Wiem czym oddycham” - indywidualny konkurs wiedzowy dla uczniów klas VII – VIII. Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów o składnikach i właściwościach powietrza.
 • „Ekologiczne środki transportu” – indywidualny konkurs plastyczny (dowolna technika) przeznaczony dla klas IV - VIII polegający na wizualnym przedstawieniu różnorodnych ekologicznych środków transportu.
 • „ Co nam niszczy atmosferę? – klasowy konkurs plastyczny. Każda klasa przygotowuje plakat  na którym przedstawi w dowolnej technice swoje odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe. Celem konkursu jest uzmysłowienie uczniom, jak wiele czynników wpływa na zanieczyszczenie powietrza. Konkurs z podziałem na kategorie: kl. 0 – III; kl. IV – VIII.
 • „Dobrze rymuję, środowisko ratuję” - konkurs na hasło propagujące czyste powietrze. Celem konkursu jest stworzenie zbioru haseł, rymowanek, wierszyków z które uczniowie przedstawią podczas spotkania z rodzicami, zachęcając ich do zwiększenia uwagi na zanieczyszczanie powietrza. Konkurs przeznaczony dla wszystkich uczniów.
 • „ Miejsca przyjazne płucom” - indywidualny konkurs fotograficzny, w którym uczniowie ukażą miejsca przyjazne dla naszego układu oddechowego. Celem konkursu jest uchwycenie w obiektywie  miejsc atrakcyjnych turystycznie. Krajobraz ujęty na zdjęciach ma zachęcić oglądających do zwiedzania oraz wyprawować regiony naszego kraju w których jest czyste powietrze.
 • „Recital piosenki ekologicznej” - konkurs w kategorii klas I – III, uczniowie samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela muzyki przygotują piosenki o tematyce związanej z tematem projektu.
Inne działania:
 • Happening „ Czyste powietrze”- akcja z okazji Światowego Dnia  Powietrza skierowana do  uczniów i mieszkańców Siedlca podkreślająca szkodliwość spalania śmieci. Uczniowie z plakatami i hasłami przypominają o zakazie spalania w piecach odpadów.
 • Wystawy prac konkursowych - prace konkursowe zostaną wystawione na szkolnych korytarzach, a prace laureatów będą pokazane także podczas spotkania z udziałem rodziców i władz gminy.
 • Piknik rodzinny - podczas pikniku nastąpi podsumowanie projektu. Zaprezentowane zostaną nagrodzone prace konkursowe. Dzieci i młodzież przedstawi swoje własne piosenki o tematyce ekologicznej. Uczniowie wspólnie z rodzicami rozwiążą krzyżówki, rebusy i inne łamigłówki przygotowane specjalnie na tę okazję.

Wszystkie podjęte przez szkołę działania przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej w obszarze zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony powietrza oraz przygotują dzieci do świadomego, wartościowego i racjonalnego spędzania wolnego czasu. Zapewnią bezpośredni kontakt z przyrodą, która ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne każdego dziecka. Poza tym szkoła pozyska nowe pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane na lekcjach.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego