System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Pomniki przyrody na terenie Gminy Łęczyca

Topola Królewska
Lipa rośnie przy Kościele w Topoli Królewskiej ma rozdwojony pień o obwodach mierzonych na wysokości 130cm - 330cm i 280cm.


Leźnica Mała
Wiąz rośnie przy Kościele w Leźnicy Małej, drzewo ma obwód pnia mierzony na wysokości 130cm- 464cm.


Gawrony
Aleja lipowa położona jest przy drodze gminnej nr 312309 w Gawronach. Tworzy ją 166 drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 67cm – 263cm. 


Rejestr pomników przyrody na terenie powiatu łęczyckiego

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego