System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Małe projekty

Warsztaty muzyczne we wsi Błonie

Gmina Łęczyca już po raz kolejny sięgnęła po dotację unijną w ramach realizacji „Małych projektów”.

Dnia 2 lutego 2015r. została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim  w Łodzi umowa o przyznanie pomocy w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 dla realizacji operacji pt. „Kultywowanie i promocja folkloru łęczyckiego poprzez organizację warsztatów muzycznych i wyjazd edukacyjny dla Orkiestry Dętej w Błoniu”.

Celem projektu jest kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów oraz promowanie lokalnej twórczości ludowej poprzez organizację warsztatów muzycznych i wyjazd studyjny dla członków Orkiestry Dętej w Błoniu, co umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności Gminy Łęczyca.

W ramach realizacji zadania w okresie luty –marzec 2015  będą odbywać się warsztaty muzyczne polegające na podnoszeniu jakości wykonywanych  na instrumentach dętych pieśni i przyśpiewek łęczyckich i nauce nowego repertuaru.

W spotkaniach muzycznych będą  uczestniczyć członkowie Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Błoniu, ale również mogą wziąć w nich udział chętni mieszkańcy wsi Błonie.

Przewidziano  8 spotkań warsztatowych, każde trwać będzie 2 godziny. Warsztaty zakończą się egzaminem końcowym i rozdaniem certyfikatów.

Podsumowaniem zdobytych umiejętności będzie wyjazd edukacyjny do Białki Tatrzańskiej gdzie Orkiestra Dęta z Błonia zagra w „Domu Ludowym” w Bukowinie

Tatrzańskiej i w świetlicy wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce Tatrzańskiej. 

Wartość całkowita projektu wynosi 15 205,00 zł dofinansowanie ze środków UE stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji tj. 11 873,63 zł.

GALERIA ZDJĘĆ


 

Rok 2015  - dobry czas na  „Małe Projekty”

 Sukcesem zakończyła się realizacja „Małych Projektów”  na terenie Gminy Łęczyca.

 Głównym beneficjentem  środków unijnych przyznawanych z EFROW  w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju”   były Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych , które w sumie zrealizowały pięć  projektów, jeden został zrealizowany przez Gminę Łęczyca.

Realizacja i rozliczenie „Małych projektów” odbywało się  w okresie luty – maj 2015 r.

Ochotnicza Straż Pożarna z Błonia pozyskała dofinansowanie w wysokości ok. 25 000,00 zł., dzięki przyznanej pomocy wyremontowano świetlicę wiejską ; zostały odnowione ściany oraz sufit, zamontowano nowe oświetlenie.  Odremontowanej świetlicy nadano motywy Folkloru Łęczyckiego , na ścianach wymalowano piękne łęczyckie lilie, a przy suficie zawisły łęczyckie pająki. Całkowita wartość inwestycji to ok. 32 000,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna z Jankowa postawiła na innowację. Zakupiono do strażnicy 4 nowoczesne klimatyzatory o wartości 27 000,00 zł., uzyskane dofinansowanie to ok. 25 000,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna z Chrząstówka zagospodarowała teren wokół świetlicy, wykonano nowe ogrodzenie i zamontowano 2 lampy solarne. Było to jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w ramach „Małych Projektów”. Całość zadania kosztowała ok. 48 000,00 zł natomiast uzyskana wartość wsparcia to kwota ok. 37 500,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna z Lubienia wykonała aranżację przestrzeni wokół stawu na terenie przylegającym do działki, gdzie znajduje się świetlica wiejska. Zamontowano 2 nowoczesne lampy solarne typu LED oraz 6 ławeczek ogrodowych, natomiast staw został ogrodzony i nie stanowi już niebezpieczeństwa dla przebywających na tym terenie turystów.

Stowarzyszenie uzyskało pomoc finansową na poziomie 25 000,00 zł.

Wartość całej inwestycji to ok. 32 000,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna z Łęki wykonała remont sali tanecznej i jadalni, ściany pokryto płytami karton – gips a w suficie umieszczono oświetlenie ledowe. Przeprowadzono również remont instalacji elektrycznej. Całość kosztowała ok. 32 000,00 zł, natomiast dofinansowanie to kwota ok. 25 000,00 zł.

Dzięki realizacji „Małych Projektów” pięknieją strażnice OSP w gminie Łęczyca i jest to doskonały przykład ukazujący zaangażowanie lokalnych społeczności i chęć podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego