System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Zakup ciągnika

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Łęczyca stało się faktem. Tym razem przyznane zostały środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania dotyczącego zakupu ciągnika, który posłuży do oczyszczania rowów melioracyjnych i przydrożnych na terenie Gminy Łęczyca.

Na realizację tego zadania pozyskano w formie pożyczki kwotę 520 tyś. zł. Dzięki tym środkom oprócz ciągnika zakupione zostanie niezbędne wyposażenie w postaci: wysięgnika wielofunkcyjnego, głowicy koszącej, głowicy odmulającej, piły do cięcia gałęzi, głowicy frezującej, głowicy czyszczącej, kosiarki bijakowej tylno-bocznej oraz przyczepy rolniczej jednoosiowej. Aktualnie podpisana została umowa z dostawcą sprzętu firmą P.H.U. ZIMEX Halina Zimoch na łączną kwotę 544 115,10 zł. Zakup przyczyni się do zwiększenia efektywności działań w zakresie utrzymania i czystości w gminie, będzie służył m.in. do utrzymania dobrego stanu rowów melioracyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zieleni przydrożnej, wykorzystany zostanie do prowadzenia działań pielęgnacyjnych na zielonych obszarach gminy.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego