System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęczyca w 2023 r.

 
Gmina Łęczyca otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie
pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęczyca w 2023 r.


Kwota dofinansowania z WFOŚiGW wynosiła 114 438,00 zł
.

Całkowita wartość zadania to 128 742,75 zł.


W ramach umowy z  70 gospodarstw z terenu gminy Łęczyca zostaną usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierające  azbest w ilości 286,0950 Mg. Usunięcie azbestu wpłynie na ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest, zmniejszy zagrożenie dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego