System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Wiejkie Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych

W styczniu 2008 roku Gmina Łęczyca przystąpiła do realizacji projektu pn. "Budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych".  Projekt  uzyskał dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" w zakresie działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Wysokość otrzymanego dofinansowania to kwota 339 034,00 zł, całkowita wartość inwestycji - 738 000,00 zł. Pozostała kwota (tj. 398 966,00zł)  stanowi udział własny gminy.

W dniu 31 maja 2008r. zakończono prace związane z budową Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych.  Na terenie ok. 1 ha, znajdującym się w pobliżu Szkoły Podstawowej, powstały tereny rekreacyjne: wielofunkcyjne boisko sportowe, miasteczko rowerowe, bieżnia do skoku w dal oraz plac zabaw dla najmłodszych. Całość jest zatopiona w zieleni i stanowi doskonałe miejsce wypoczynku zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych.

Uroczyste otwarcie obiektu, odbyło się 21 czerwca 2008r. 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego