System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ - EKOLOGICZNY ZAKĄTEKDofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Zakończyła się realizacja projektu „Ekopracownia pod chmurką  - Ekologiczny zakątek” - dofinansowanego w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 Wartość ogólna przedsięwzięcia  - 55 496,00 zł.

 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 49 893,00 zł.

 Wkład własny Gminy Łęczyca – 5 603,00zł.

 

Działania i zadania w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej zrealizowane w ramach projektu objęły:

  1. Zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego:

-        gra plenerowa - wrzutki „Mieszkańcy twojego lasu”, która pozwoli poznać preferencje pokarmowe danego gatunku, jego trop, środowisko życia oraz odkryje ciekawostki i tajemnice,

-        gra plenerowa „Zegar fenologiczny”, której celem będzie przybliżenie ciekawych zmian i zjawisk przyrodniczych zachodzących w przyrodzie wraz ze zmieniającymi się porami roku -  rozwoju pąków, liści, kwiatów, początku owocowania, opadania liści, zamierania roślin, a w przypadku zwierząt - przyloty i odloty ptaków, czas ich gniazdowania, okresy wychowywania młodych lub zapadania w sen zimowy,

-        gra światowid „Drzewa leśne”, dzięki której uczniowie odkryją najważniejsze cechy diagnostyczne danego gatunku i będą mieli szansę zostać Młodym Dendrologiem,

-        gra światowid „Łańcuch pokarmowy”, dzięki której dzieci odkryją najważniejsze zależności pokarmowe w przyrodzie,

-        gra terenowa „Zgaduj zgadula”, która umożliwi rozpoznawanie okazów przyrody np. szyszek, kasztanów, żołędzi, igieł sosny i  kory drzew  za pomocą zmysłu dotyku,

-        gra kostki wiedzy „Ortografia w lesie”, która omawia zasady polskiej ortografii  obejmując jednocześnie materię przyrodniczą,

-        gra sprawnościowa – ekolog „Droga naszych odpadów”, która zaprezentuje drogę odpadów od momentu zakupu produktów w sklepie, poprzez segregację u źródła, odbiór firm specjalizujących się w tej dziedzinie, sortownię, recykling i ponowne wprowadzenie do naszego życia, pomoże zrozumieć istotę ekologicznego stylu życia, gdyż  posiada Poradnik Ekologa,

-        gra edukacyjna „Źródła zanieczyszczeń środowiska”, która pozwoli zdiagnozować najważniejsze źródła zanieczyszczeń - zagrożeń środowiska: emisje przemysłowe, ścieki, odpady komunalne i przemysłowe, nawozy sztuczne, wylesienia oraz spalanie,

-        kosze do selektywnej zbiórki odpadów(szkło, plastik, papier), które pomogą nauczyć dzieci prawidłowej segregacji śmieci,

-        drewniane karmniki dla ptaków (2 sztuki), które pozwolą na obserwacje ptaków w różnych porach roku oraz uświadomią dzieciom konieczność dokarmiania ich zimą,

-        stacja pogodowa, która umożliwi odczyt wszystkich danych meterologicznych.

-        drewniana wiata ze stolikami i ławkami, która pozwoli na organizowanie zajęć dydaktyczno – badawczych w plenerze. Prowadzenie zajęć w sposób niekonwencjonalny uatrakcyjni proces poznawczy i ułatwi przyswojenie zdobywanej wiedzy. 

-        Zakup pomocy dydaktycznych:

-        zestaw tablic edukacyjnych „Świat ptaków”, które wyjaśnią ważne informacje dotyczące ptaków: ochronę,  sposób ich życia, gniazdowanie, środowiska, w którym występują określone gatunki,

-        zestaw tablic edukacyjnych „Świat leśnych zwierząt”

-        pakiety edukacyjne „Owoce leśne”, „Grzyby”, „Liście drzew”

-        Tablica kształtowa „Las”

-        zestaw teczka wiedzy „Chronione”, który pozwoli poznać gatunki chronionych roślin i zwierząt,

-        kolorowanki ptaki, kolorowanki ssaki leśne, kolorowanki ekologia, kolorowanki leśna przygoda,

-        sztaluga aluminiowa

-        Zakup nasadzeń:

-        drzewa

-        krzewy

-        trawy

Punkt dydaktyczny – „Ekologiczny zakątek” łączy tematykę ekologiczną oraz zdrowotną i służy prowadzeniu zajęć w klasach I – III i oddziałów przedszkolnych. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci,  już od najmłodszych lat,  stanowiąca początek drogi ekorozwoju, zapobiegająca dewastacji środowiska naturalnego. Dorosłym trudno jest zmienić styl życia, postępowanie i poglądy, dlatego wszelkie zmiany i nadzieje należy pokładać w młodym pokoleniu. Wszystkie podjęte przez szkołę działania przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej w obszarze zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Elementy wyposażenia naszej pracowni uatrakcyjnią proces dydaktyczny, pozwolą na odkrywanie tajemnic zróżnicowania organizmów żywych poprzez zabawę i wypoczynek w otwartej przestrzeni. Poza tym uświadomią uczniom wpływ zanieczyszczeń na ich zdrowie oraz konieczność ochrony środowiska poprzez segregacje odpadów. Będzie to rewelacyjne rozwiązanie na miło spędzony czas, wzbogacony wiedzą.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego