System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Wymiana źródeł ciepła

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” Gminie Łęczyca przyznane zostało dofinansowanie w kwocie łącznej 8 150 000 zł na realizacje dwóch projektów:

- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Łęczyca,

- Czyste powietrze - OZE w Gminie Łęczyca - etap II.

W ramach pierwszego z nich przewidziano wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łęczyca na nowe wytwarzające energię cieplną z wykorzystaniem kotłów na pellet, na gaz płynny oraz na gaz ziemny. Poziom dofinansowania wyniesie 85% kwoty brutto, natomiast wartość inwestycji przewidywana jest na kwotę 4 000 000 zł.

Drugi z projektów przewiduje montaż instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne) w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Łęczyca. W tym przypadku dofinansowanie przewidziane zostało na poziomie 95% kwoty brutto. Wartość całej inwestycji planowana jest na kwotę ok. 5 000 000 zł.

Celem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest uzależniona od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.
Podpisanie umowy z Wykonawcą

W dniu 12 grudnia Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński oraz Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Kaszubska podpisali długo wyczekiwaną umowę na dostawę i montaż w budynkach jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łęczyca, nowych źródeł ciepła wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem kotłów na pellet, na gaz płynny oraz na gaz ziemny. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego będzie firma ASH Remigiusz Skowroński z siedzibą w Ostrołęce. W imieniu Wykonawcy umowę podpisał Pan Adrian Skowroński, Dyrektor Zarządzający. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Łęczyca”, dofinansowanego z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. 

Już wkrótce 99 uczestników projektu stanie się posiadaczami nowych źródeł ciepła: 32 kotłów na biomasę (kocioł: Heiztechnik Hit Pellet), 58 kotłów na gaz płynny (kotły: Ferroli Bluehelix Hitech oraz Termet ECOCONDENS NEX, zbiornik CWU: Elektromet oraz zbiornik na gaz płynny: Defro), 9 kotłów na gaz ziemny (kocioł: Termet ECOCONDENS).

Przed rozpoczęciem montaży z uczestnikami projektu kontaktować się będą przedstawiciele Wykonawcy w celu pozyskania dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej.

 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego