System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Referaty Urzędu


Wójt Gminy   Jacek Rogoziński   388 34 33
 Sekretarz   Sylwia Doniak
   388 20 82
         
Referat Finansowy
Kierownik               Agnieszka Kaszubska      388 34 31 
Zastępca kierownika   Marzena Gładysz
  388 34 36
Księgowość budżetowa   Dorota Adamiak    
    Renata Osmólska    
    Marta Graczyk    
    Eryka Twardowska    
Podatek od środków transportowych,
opłaty za wodę
  Małgorzata Podleśna   388 34 25 
Ksiegowośc rachunkowa   Magdalena Kaczmarek    
Ksiegowośc zobowiązań, akcyza    Marta Pawłowska    
    Szymon Kamiński    
Rejestr VAT, środki trwałe   Martyna Wysocka
  388 34 26 
Wymiar podatku    Renata Jóźwiak    
         
Kasa, Płace    Klaudia Miklas
  388 34 27 
         
Płace    Beata Gomulak    388 34 23 
Obsługa księgowa szkół    Magdalena Graczyk     
Obsługa księgowa szkół    Daria Sobczyk     
     
   
Referat Oświaty
    Anna Ogórek   388 34 24
         
Referat Organizacyjny        
Obsługa Rady Gminy   Anna Szymańska    
Sekretariat   Monika Kubisiak   388 21 17 
         
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy
Kierownik   Łukasz Wasiak    388 43 55
         
Referat Infrastruktury Technicznej
Kierownik   Arkadiusz Grzegorzewski   388 34 44
    Andrzej Grabski    
    Sławomir Łuczak    
    Marian Doniak    
    Daniel Łuczak    
    Paweł Brygier    
         
Samodzielne stanowiska
St. ds. Obywatelskich   Aleksandra Pokorska    388 28 38
         
 St. ds. Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych,
Ochrony Przeciwkożarowej, BHP, 
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
  Janusz Otto   388 28 38 
         
St. ds. Infrastruktury
Gospodarczo-Społecznej,Drogi 
  Aleksandra Starzyńska
  388 34 28 
         
St. ds. Kadr   Anna Szymańska   388 43 55
         
St. ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa   

Natalia Michalak

  388 34 29 
   

Wojciech Frankowski

   
         
St. ds. Działalności Gospodarczej,
Ochrony Zdrowia i Kultury
 
  Anna Kowalczyk   388 34 29 
         
St. ds. Gospodarki Gruntami    Emilia Domałonżek    388 34 35 
         
St. ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
  Małgorzata Olczak   388 34 30
         
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego