System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Łęczyca otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łęczyca w 2022 r.”  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW wynosiła 28 555,00 zł. Całkowita wartość zadania to 31 728,88 zł.

W ramach umowy z  14 gospodarstw z terenu gminy Łęczyca zostały usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierające  azbest w ilości 69,520 Mg. Usunięcie azbestu wpłynie na ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest, zmniejszy zagrożenie dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.


https://www.wfosigw.lodz.pl/

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego