System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Punkt interwencji kryzysowej

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 4 działa Punkt Interwencji Kryzysowej.

Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług psychologicznych, pedagogicznych, psychoedukacyjnych, socjalnych i prawnych oraz udziela wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w sytuacji kryzysu psychicznego z innych niż przemoc powodów.

Do zakresu działania Punktu Interwencji Kryzysowej należy udzielanie w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz terapii krótkoterminowej  -specjalistycznych porad w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i doradztwa prawnego osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysu.

W punkcie skorzystać można z pomocy pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego. Pomoc udzielana jest od 8.00 do 16.00.

Pedagog przyjmuje w piątki w godz. 13.00 – 17.00.

Psycholog przyjmuje w  środy w godz. 8.00-16.00 

Prawnik-wizyty umawiane osobiście lub telefonicznie 

Bliższe informacje pod numerem telefonu; 24 721 6162 lub na stronie internetowej: www.pcprleczyca.pl

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego