System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Przebudowa drogi w Kozubach zakończona

[ 2021-10-14 ]

Zakończyła się budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kozuby, na którą Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie w kwocie 156 820 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wykonywania dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w 2021 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 690 000 zł.

Przebudowana droga połączyła drogę powiatową nr 2505 z drogą krajową nr 60, a także usprawniła i polepszyła ruch drogowy w tej części miejscowości, zapewniając jednocześnie poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych. Jest to kolejna droga, która w tym roku doczekała się nowej nawierzchni.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego