System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Zakończył się remont Szkoły i Biblioteki w Siedlcu

[ 2021-06-02 ]

Informujemy, iż zakończyła się realizacja projektu pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania - ograniczenie niskiej emisji. W ramach jego realizacji remontowi poddane zostały budynki Szkoły i Biblioteki, w których m.in. wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono oświetlenie, grzejniki centralnego ogrzewania, pokrycie dachu, a także zainstalowano panele fotowoltaiczne. Oba budynki zyskały także nową kolorystykę.

Celem ogólnym projektu jest ochrona środowiska, ograniczenie niskiej emisji  oraz zmniejszenie strat ciepła w budynkach w sektorze publicznym. Natomiast celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęczyca.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego