System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Od 25 marca KASA Urzędu Gminy w Łęczycy czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 12:00     

Aktualności

Kolejne pieniądze trafią do Gminy Łęczyca

[ 2021-03-18 ]
W dniu 17 marca, Wójt Gminy Łęczyca, Pan Jacek Rogoziński podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowę o dofinansowanie projektu pn. Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łęczyca. W jego ramach planowana jest przebudowa Automatycznej Pompowni Sieciowej w Topoli Katowej, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek oraz przydomowej oczyszczalni ścieków. Wartość dofinansowania wyniosła 63,63% kosztów kwalifikowalnych, czyli 302 043,00 zł, a cała inwestycja oszacowana została na kowtę 583 865,58 zł.

Złożony przez Gminę Łęczyca wniosek o dofinansowanie spełnił warunki przyznania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"/poddziałania ,,Wsparcie inwestycji  związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego