System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2021-02-22 ]

o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2021r.


Wójt Gminy Łęczyca zaprasza mieszkańców Gminy Łęczyca do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie opinii o projekcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2021 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 2 marca 2021 r. do 5 marca 2021r.

Opinie, propozycje zmian, uwagi należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 r. (zgodnie z załączonym formularzem).

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji projektu Programu należy składać:

  • na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
  • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaleczyca.pl

Wszelkich informacji w ww. zakresie udziela Natalia Bińkowska – podinspektor Urzędu Gminy w Łęczycy pod nr telefonu 24 388 34 29 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego