System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

XXXI -nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Łęczycy

[ 2021-01-12 ]

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) w związku z § 25 ust. 1 Statutu Gminy Łęczyca, zwołuję nadzwyczajną XXXI sesję Rady Gminy w Łęczycy na dzień 14 stycznia 2021r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. M. Konopnickiej 14.

Proponowany porządek obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Łęczycy:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/184/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/183/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2021-2024.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki ozn. nr … w obrębie Leszcze pod drogę wewnętrzną.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Błoniu z siedzibą w miejscowości Błonie 33A.
  8. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Gminy
/Włodzimierz Starzyński/

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego