System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni - ilość miejsc ograniczona!

[ 2021-01-06 ]

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z realizacją przez Gminę Łęczyca operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszamy do udziału w projekcie osoby zainteresowane budową biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej wymogi normy PN-EN 12566-3:2016.

Dofinansowanie jakie można uzyskać to 63,63% kwoty netto oczyszczalni. Pozostałe koszty pokrywa mieszkaniec.

W celu przystąpienia do projektu należy sporządzić projekt budowlany wraz z kosztorysem (zawierającym m.in. ogólną charakterystykę inwestycji, kalkulację szczegółową cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych) i przedmiarem, uwzględniające jako inwestora Gminę Łęczyca.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dnia 31 stycznia 2021 r. do Urzędu Gminy w Łęczycy osobiście bądź telefonicznie (24 388 21 17). Osoby, które zostaną wpisane na listę proszone są o dostarczenie dokumentów do dnia 20 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy w Łęczycy w celu dokonania przez Gminę zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Łęczycy i ewentualnego wystąpienia do Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Ilość miejsc ograniczona!

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego