System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2020-10-22 ]

o konsultacjach społecznych projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza mieszkańców Gminy Łęczyca do konsultacji społecznych projektu

„Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 30 października 2019r. do 5 listopada 2020r.

Opinie, propozycje zmian oraz uwagi należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2020 r. za pomocą formularza – „Ankieta Konsultacyjna”.

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji projektu Programu należy przesłać:

bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14.

Wszelkich informacji w ww. zakresie udziela Anna Zarębska – Sekretarz Gminy Łęczyca pod nr telefonu 24 388 20 82 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego