System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyca

[ 2019-02-01 ]

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyca

Wójt Gminy Łęczyca określił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyca ( Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 31.01.2019r.)

Rada Gminy Łęczyca określiła kryteria rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca ( uchwała NR XLII/283/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.)


Zarządzenie 33/2019

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyca

Wójt Gminy Łęczyca określił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyca ( Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 31.01.2019r.)

Rada Gminy Łęczyca określiła kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca ( uchwała NR XLII/282/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. oraz uchwała NR XLIII/289/2018 z 12 marca 2018r.)


Zarządzenie 34/2019

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego