System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Zwrot podatku AKCYZOWEGO

[ 2022-07-21 ]

Urząd Gminy w Łęczycy informuje, iż drugi termin składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2022 rok będzie realizowany od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z ustawą, zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem   gospodarstwa  rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w miesiącu sierpniu 2022 r. należy dołączyć:

  1. Faktury VAT albo potwierdzone ich kopie , stanowiące dowód zakupu oleju napędowego od dnia 1  lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
  2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego  za 2021 r. ( Proszę o dołączenie skserowanego dokumentu do wniosku )

 Wniosek należy składać w Urzędzie Gminy w Łęczycy , w pokoju nr 1.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

  • 110,00 zł na 1 ha użytków rolnych ( 1 ha x 1,00 zł x 110 litrów )
  • 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła ( DJP bydła x 1,00 zł x 40 litrów)     

  

Wójt Gminy Łęczyca
Jacek Rogoziński
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego