System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Jakiej reprezentacji potrzebuje polska młodzież?

W dniu 27 kwietnia 2017r. przedstawiciele MRG Łęczyca 2017, Martyna Królak i Patrycja Pietrzak uczestniczyły w debacie pt. ,,Jakiej reprezentacji potrzebuje polska młodzież?”. Spotkanie odbyło się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim i zostało zorganizowane przez Członków Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji młodzieżowych w regionie łódzkim, m. in. przedstawiciele samorządów uczniowskich, młodzieżowych rad miast i gmin, organizacji pozarządowych oraz posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Spotkanie prowadzili przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej Adam Janczewski, jego zastępca Tomasz Racławski oraz delegaci do rady z regionu łódzkiego Dagmara Sobczak i Jakub Żebrowski.

Patronat nad tym wydarzeniem objął Kurator Oświaty Pan Grzegorz Wierzchowski i Piotr Cieplucha, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW.

Zebrani dyskutowali o roli młodego pokolenia w życiu publicznym, działalności na rzecz  lokalnej społeczności.

W drugiej części przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Adam Janczewski przedstawił projekt ustawy o Radzie Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zakłada powstanie niezależnej, samorządnej organizacji  zrzeszającej polską młodzież, która współpracować będzie z Radą Ministrów oraz Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, konsultując sprawy dotyczące młodego pokolenia.

Aby dowiedzieć się więcej proponujemy dołączenie do łódzkiej grupy facebookowej: https://facebook.com/groups/301113633653123

Poza tym zapraszamy:        

facebook: facebook.com/radamlodziezy/

twitter: twitter.com/radamlodziezy

snapchat: radamlodziezy

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego