System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy

W dniu 10 stycznia 2017r. w Szkole Podstawowej w Błoniu odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca 2017r.

Sesja przebiegała wg następującego porządku:

 1. Otwarcie sesji MRG Łęczyca 2017.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych .
 3. Wybór przewodniczącego:
  • zgłaszanie kandydatów,
  • wybór komisji skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie głosowania,
 4. Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego.
 5. Wybór wiceprzewodniczących Rady:
  • zgłaszanie kandydatów,
  • wybór komisji skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie głosowania.
 6. Wybór sekretarza Rady:
  • zgłaszanie kandydatów,
  • wybór komisji skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie głosowania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.

W wyniku przeprowadzonych wyborów skład Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca przedstawia się następująco:

Prezydium MRG Łęczyca

 • Magdalena Nawrotek – przewodnicząca
 • Patrycja Pietrzak – wiceprzewodnicząca
 • Michał Stegliński – wiceprzewodniczący
 • Julia Stankowska – sekretarz

Członkowie MRG Łęczyca

 • Bartosz Cieślarek
 • Szymon Kaźmierczak
 • Urszula Kowalczyk
 • Adrian Królak
 • Martyna Królak
 • Piotr Kubatko
 • Małgorzata Nowakowska
 • Sandra Pęgowska
 • Szymon Raj
 • Agata Szymczak
 • Aleksandra Żakowiak

W sprawach różnych dyskutowano nad dalszymi działaniami MRG Łęczyca oraz nad propozycją przeprowadzenia wspólnej, z Radą Gminy Łęczyca, lekcji historii i społeczeństwa.

Opiekunem MRG Łęczyca została pani Agnieszka Szczech – Szkoła Podstawowa w Błoniu, szkolnymi koordynatorami zostały Panie: Emilia Andrzejczak – Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej, Magdalena Galant – Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej, Beata Kaczmarek – Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach, Sylwia Gnatowska – Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej, Aneta Kuczkowska – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu.

Agnieszka Szczech


W dniu 10.01.2017r. w Szkole Podstawowej w Błoniu odbyło się uroczyste zaprzysiężenie radnych Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca, wybranych w wyborach uzupełniających.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Pan Jacek Rogoziński, Przewodniczący Rady Gminy Łęczyca Pan Włodzimierz Starzyński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błoniu Pani Grażyna Czajkowska, opiekunowie MRG ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz młodzi radni, czyli: Bartosz Cieplarek, Szymon Kaźmierczak, Urszula Kowalczyk, Adrian Królak, Martyna Królak, Piotr Kubanko, Małgorzata Nowakowska Sandra Pęgowska, Szymon Raj, Agata Szymczak, Aleksandra Żakowiak, Julia Stankowska, Patrycja Pietrzak, Magdalena Nawrotek, Michał Stegliński.

Po złożeniu ślubowania przez młodych radnych nadszedł czas wyboru prezydium MRG.

O stanowisko przewodniczącego starali się: Michał Stegliński, Martyna Królak, Magdalena Nawrotek, Szymon Kaźmierczak

O stanowisko wiceprzewodniczących starali się: Michał Stegliński, Patrycja Pietrzak, Martyna Królak, Szymon Kaźmierczak. 

O stanowisko sekretarza starali się: Julia Stankowska, Aleksandra Żakowiak.

Ostatecznie zwyciężyli:

Przewodnicząca – Magdalena Nawrotek

Wiceprzewodniczący – Patrycja Pietrzak, Michał Stegliński

Sekretarz – Julia Stankowska

Przy wyborze przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących w komisji skrutacyjnej zasiadali: Szymon Raj, Julia Stankowska, Agata Szymczak. Przy wyborze sekretarza: Szymon Raj, Szymon Kaźmierczak , Agata Szymczak.

W miłej atmosferze i z uśmiechami na twarzach omówiliśmy jeszcze kilka kwestii dotyczących dalszej współpracy, a następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną do swoich szkół.

Sądzę, że wspólnie uda nam się jeszcze wiele osiągnąć.

Julia Stankowska – sekretarz MRG Łęczyca

 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego