System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2018-09-20 Aktualności

 Spotkania dotyczące budowy sieci gazowej!

Informujemy, iż w dniu 24 września 2018 roku o godzinie 16.00, w sali gimnastycznej dawnego Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej oraz o godzinie 18.00 w sali OSP w Lubieniu odbędzie się spotkanie, którego tematem będą sprawy związane z planowaną budową sieci gazowej na trasie Łęczyca – Lubień do granic z Gminą Parzęczew, do której będą mogli się przyłączyć mieszkańcy miejscowości Lubień i Borki oraz na trasie Łęczyca – Topola Królewska (do wiaduktu), do której możliwość przyłączenia się otrzymają mieszkańcy Topoli Królewskiej.


2018-09-19 Aktualności

 Ruszył nabór wniosków na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 19 września 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków dla osób fizycznych o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.2018-09-10 Aktualności

 Siłownia plenerowa powstała w Łęce

Narty, wiosło, wahadło i rowerek to urządzenia, które od 5 września stanowią część siłowni plenerowej zlokalizowanej na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce. Urządzenia zakupione zostały w ramach  projektu „Wspólne ćwiczenia szansą na integrację” realizowanego wspólnie przez Urząd Gminy w  Łęczycy oraz Sołectwo Łęka

2018-09-08 Aktualności

 Złote Gody w Gminie Łęczyca

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. W dniu 8 września w Łęczyckim Ratuszu Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia sześciu parom z terenu Gminy Łęczyca medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę, a wręczanych przez najważniejszą osobę w Gminie, czyli Wójta Gminy Łęczyca.

2018-09-06 Aktualności

 W Wilczkowicach powstanie sala sportowa!

Miło nam poinformować, że Gmina Łęczyca pozyskała środki na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych! 

2018-09-04 Aktualności

 Dożynki Gminy Łęczyca za nami

2 września mieszkańcy Gminy Łęczyca świętowali Dożynki Gminne. Tegorocznymi gospodarzami uroczystości było sołectwo Janków, a miejscem imprezy teren OSP w Jankowie. Impreza odbyła się pod patronatem honorowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.


2018-09-04 Aktualności

 Wyniki konsulktacji społecznych

Projektu Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkujących  na terenie Gminy Łęczyca


2018-08-23 Aktualności

 Gmina Łęczyca pozyskała środki na termomodernizację Szkoły i Biblioteki w Siedlcu

Gmina Łęczyca z przyjemnością informuje, iż pozyskała środki w wysokości 499 651,84 zł na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania - ograniczenie niskiej emisji". Dofinansowanie otrzymano w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita planowana wartość inwestycji wyniesie: 783 143,23 zł.
 


2018-04-18 Aktualności

 Trwa przyjmowanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Od stycznia bieżącego roku można ponownie składać wnioski o dotację celową z budżetu Gminy Łęczyca na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie wydatków na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów. 


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego