System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności


2018-07-13 Aktualności

 WYBORY Sołtysa Sołectwa Siemszyce

Miło nas poinformować iż w dniu 12 lipca, nowym Sołtysem Sołectwa Siemszyce został Pan Kamil Walczak.
2018-07-02 Aktualności

 Biesiada Strażacka w Łęce

W dniu 1 lipca odbyła się kolejna już Biesiada Strażacka, której gospodarzem w tym roku była OSP Łęka, obchodząca dodatkowo 100-lecie swojej działalności. Impreza ta jest swoistym podziękowaniem dla strażaków za ich trud i zaangażowanie w zapobieganie i ratowanie życia oraz dobytku mieszkańców w związku z pojawiającymi się na terenie Gminy klęskami żywiołowymi, pożarami, wypadkami, itp.


2018-06-26 Aktualności

 Dyżury oddziałów przedszkolnych

Referat Oświaty Urzędu Gminy w Łęczycy informuje, iż w okresie wakacji oddziały przedszkolne przy szkołach na terenie gminy Łęczyca będą pełniły dyżury wg harmonogramu :


2018-05-22 Aktualności

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu oraz konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu

2018-04-18 Aktualności

 Trwa przyjmowanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Od stycznia bieżącego roku można ponownie składać wnioski o dotację celową z budżetu Gminy Łęczyca na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie wydatków na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów. 


2018-04-11 Aktualności

 Dotacje z WFOŚIGW na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił dla osób fizycznych program priorytetowy „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W jego ramach można uzyskać dotację do 90% kosztów kwalifikowanych. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Funduszem.


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego