System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-04-19 Aktualności

 Wesołych Świąt!


2019-04-19 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg

Zawiadamiam Pana/ią, że w dniu 26 kwietnia 2019r. /piątek/ o godz. 9:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg Rady Gminy w Łęczycy, do udziału, w którym serdecznie Pana/ią zapraszam.


2019-04-18 Aktualności

 VII sesja Rady Gminy w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2019r. /wtorek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 /parter/ odbędzie się VII sesja Rady Gminy w Łęczycy, do udziału, w której serdecznie Pana/ Panią zapraszam.


2019-04-01 Aktualności

 Zakończono wybory sołtysów w Gminie Łęczyca

29 marca 2019r.  odbyły się ostatnie zebrania wiejskie w sprawie wyboru Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Wybory odbywały się od 19 do 29 marca br. Sołtysami w poszczególnych sołectwach zostali:

2019-03-21 Aktualności

 Od 19 marca w Gminie Łęczyca trwają wybory sołtysów

Wybory zapoczątkowało Sołectwo Janków, w którym bez zmian sołtysem została Pani Zenobia Graczyk, tego samego dnia wybory odbyły się w Sołectwach Zduny, Wilczkowice i Lubień, w których sołtysami zostali odpowiednio Pan Rafał Krzyżaniak, Pani Maria Gmerek i Pani Anna Wikaryjczak.

20 marca wybierani byli sołtysi w Sołectwach Dzierzbiętów Duży, Dzierzbiętów Mały, Borki i Leszcze, nowo wybrani sołtysi: Pani Urszula Marczak, Pani Anna Zarębska, Pani Bożena Kaźmierczak i Pan Krzysztof Kamiński.


2019-03-19 Aktualności

 Kalendarz zebrań wiejskich w gminie Łęczyca

Kalendarz zebrań wiejskich w gminie Łęczyca - w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 rok


2019-02-21 Aktualności

 Rozpoczęły się zajęcia w ramach programu "Umiem pływać"

Od 6 lutego trwają zajęcia z nauki pływania dla dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Łęczyca. Odbywają się one w ramach projektu „Płyńmy po zdrowie - zajęcia z nauki pływania dla kl. I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Łęczyca”, na który Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie w kwocie 18 200 zł ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2019. 

2019-02-19 Aktualności

 Obszary ONW w Gminie Łęczyca od roku 2019

12 lutego 2019 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2018-12-10 Aktualności

 Droga w Prądzewie poddana zostanie przebudowie

Już wkrótce, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Łęczyca w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowie poddana zostanie droga gminna nr 312 309 w miejscowości Prądzew oraz droga wewnętrzna w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej nr 2505 do drogi gminnej 312 309.


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego