System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2020-03-16 Aktualności

 UWAGA! - zmiana organizacji Urzędu Gminy w Łęczycy

UWAGA!

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Gminy Łęczyca, klientów a także Pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, musimy podejmować nadzwyczajne środki. Dlatego podjąłem decyzję o zamknięciu Urzędu Gminy dla interesantów od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.


2020-03-11 Aktualności

 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do Świąt Wielkanocnych br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2020-04-03 Aktualności

 INFORMACJA

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że we współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus opracowane zostały zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Mają one na celu uzyskanie odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych  próbek  krwi  w  kierunku  ASF,  pobranych  od  świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.


2020-04-02 Aktualności

 Ogłoszenie o zatwierdzeniu taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ogłoszenie o zatwierdzeniu taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyca wchodzącej w życie z dniem 8 kwietnia 2020 roku.2020-03-30 Aktualności

 Prośba o wsparcie Szpitala w Łęczycy

Szanowni Państwo..

Z inicjatywy pracowników szpitala w Łęczycy, w grudniu 2019r została powołana fundacja  "Dobry Szpital". Obecnie w sądzie trwa procedura jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Po tych czynnościach istnienie fundacji stanie się faktem i ułatwi możliwość pozyskiwania środków od firm i osób nam przychylnych. To właśnie było celem jej utworzenia.


2020-03-27 Aktualności

 INFORMACJA

zgłaszanie   kandydatów  na  członków  obwodowych  komisji  wyborczych  w  wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


2020-03-25 Aktualności

 Informacja dotycząca zawieszonych linii z uwagi na pandemię COVID-19

Szanowni Państwo, 

w związku z zaistniałą sytuacją Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by niwelować zagrożenia wynikające z COVID-19. W związku z tym zawiesiło większość linii regularnych  do odwołania. Poniżej lista zawieszonych linii w podziale na organy wydające decyzje w tej sprawie.


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego