System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! 25 maja (sobota) - dzień pracujący za 2 maja     

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Belwederska 69
99-100 Łęczyca

e-mail: gopsleczyca@op.pl
tel. (24) 721-89-60
fax. (24) 721-89-54

Godziny pracy: 
poniedziałek - piątek 730-1530

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy Uchwały Nr 18/IV/92 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 7 kwietnia 1992 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Łęczyca powołaną do realizacji zadań m. in. z zakresu pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Łęczyca.

W wewnętrznej strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy wyodrębnia się sekcje:

  • sekcja do spraw pomocy społecznej,
  • sekcja do spraw świadczeń rodzinnych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy:
P.o. kierownika – Małgorzata Królak, pokój nr 2, tel.: (24) 721 89 60
Główny księgowy - mgr Dorota Gatkowska - Roszuk, pokój nr 6, tel.: (24) 721 89 35

Sekcja do spraw pomocy społecznej: 
Specjalista pracy socjalnej – Gabriella Budzyńska, pokój nr 3, tel.: (24) 721 89 98,
Specjalista pracy socjalnej – Wanda Biskupska, pokój nr 3, tel.: (24) 721 89 98,
Specjalista pracy socjalnej – Anna Rogala, pokój nr 4, tel.: (24) 721 89 36,
Specjalista pracy socjalnej – Danuta Olejniczak, pokój nr 5, tel.: (24) 721 89 47,
Młodszy asystent rodziny - Martyna Kaźmierczak, pokój nr 5, tel.: (24) 721 89 47.

Sekcja do spraw świadczeń rodzinnych:
Podinspektor – Wioleta Anastaziak, pokój nr 1, tel.: (24) 721 40 15,
Inspektor - Iwona Jabłońska, pokój nr 1, tel.: (24) 721 40 15.

Szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania, zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Statut i Regulamin Organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Wójta.


STATUT
REGULAMIN ORGANIZACYJNY


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Pliki do pobrania:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego