System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! 25 maja (sobota) - dzień pracujący za 2 maja     

Regulamin Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych

REGULAMIN

 Użytkowania terenów Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Wilczkowicach Górnych,  gmina Łęczyca

 1. Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych jest zlokalizowane na działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 41/5, 42/4, 42/5 przy Szkole Podstawowych w Wilczkowicach Górnych w granicach ogrodzenia.
 2. Zarządcą terenu jest Gmina Łęczyca oraz Rada Sołecka Sołectwa Wilczkowice, który dba o porządek i utrzymanie należytego stanu obiektu oraz obszaru wokół niego.
 3. Teren Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu we wsi Wilczkowice Górne jest obiektem ogólnodostępnym czynnym w sezonie wiosenno - letnio - jesiennym od środy do niedzieli w godzinach od 12.00 do zmierzchu, lecz nie później niż do godziny 20.00, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
 4. Z Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych korzystają mieszkańcy miejscowej społeczności.
 5. Zorganizowane grupy zewnętrzne, każdorazowo wymagają zgody Wójta Gminy Łęczyca na korzystanie z obiektu.
 6. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 7 lat przebywających pod opieka osób dorosłych oraz dla dzieci do 15 lat przebywających samodzielnie.
 7. Na korzystanie z boiska ze sztucznej trawy, bieżni oraz miasteczka ruchu drogowego, każdorazowo wymagana jest zgoda pracownika gospodarczego Urzędu Gminy w Łęczycy.
 8. Nawierzchni bieżni oraz boiska ze sztucznej trawy, nie można użytkować w obuwiu podkutym częściami metalowymi oraz w obuwiu sportowym typu kolce lub buty piłkarskie wyposażone w korki.
 9. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są dbać o obiekt, użytkować go zgodnie z instrukcją użytkowania, oraz bezwzględnie przestrzegać poleceń pracownika gospodarczego Urzędu Gminy w Łęczycy.
 10. Na terenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 11. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe wynikłe w trakcie korzystania z obiektów i urządzeń Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych
 13. Rozstrzygnięcia w  sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, jako ostateczne podejmuje Wójt Gminy Łęczyca.

Regulamin przyjęty Zarządzeniem NR 137/2008
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia  24 czerwca 2008r.

Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego