System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Kontakt

Gmina Łęczyca
99-100 Łęczyca
ul. M. Konopnickiej 14

tel. (24) 388 21 17
fax. (24) 388 37 65
e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl

Nr konta, na który można wpłacać podatki i opłaty lokalne:    
Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy
36 9029 0000 2001 0100 2424 0018
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego