System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! 25 maja (sobota) - dzień pracujący za 2 maja     

Herb Gminy Łęczyca


Herbem Gminy Łęczyca jest: w polu białej (srebrnej) gotyckiej tarczy herbowej, w obrębie której od podstawy znajduje się trójwzgórze w kolorze zielonym, na którym dwa czarne ptaki o żółtych (złotych) dziobach i żółtych (złotych) nogach zwrócone są ku sobie.
Projekt herbu opracował dr Marek Adamczewski. Herb został zatwierdzony Uchwałą nr XVIII/100/2004 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27.04.2004r.


(2005 Przewodnik po Łęczycy i ziemi łęczyckiej, s. 111)

Pliki do pobrania:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego