System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    12 czerwca - dzień wolny od pracy, 27 czerwca - pracująca sobota     

Punkt interwencji kryzysowej

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 4 działa Punkt Interwencji Kryzysowej.

Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług psychologicznych, pedagogicznych, psychoedukacyjnych, socjalnych i prawnych oraz udziela wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w sytuacji kryzysu psychicznego z innych niż przemoc powodów.

Do zakresu działania Punktu Interwencji Kryzysowej należy udzielanie specjalistycznych porad w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i doradztwa prawnego osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysu.

W punkcie skorzystać można z pomocy pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego i prawnika. Pomoc udzielana jest od 8.00 do 16.00.

Pedagog przyjmuje we wtorki w godz. 15.00 – 17.00.
Psycholog przyjmuje w środyi w godz. 8.00 – 16.00.
Prawnik w każdą środę po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 24 7216162 lub na stronie internetowej: www.pcprleczyca.pl

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego