System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

V sesja Młodzieżowej Rady Gminy

W dniu 28 czerwca 2017r. w Urzędzie Gminy w Łęczycy odbyła się V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca 2017.

Zastępca przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca 2017 radna Patrycja Pietrzak dokonała otwarcia V sesji Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca. Powitała zebranych: Wójta Gminy Łęczyca Pana Jacka Rogozińskiego, Pana Łukasza Wasiaka, Pana Piotra Cieślarka oraz pozostałych radnych. Przedstawiła zebranym porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Sprawozdanie z działalności MRG Łęczyca w okresie 01.2017-06.2017.
3. Podziękowania dla radnych, którym wygasa mandat.
4. Dyskusja na temat przyszłych działań MRG Łęczyca.
5.Zamknięcie sesji

Działania, które MRG zrealizowała przedstawiają się  następująco:

 • Grudzień 2016 - zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej: programy, hasła, wiersze, ulotki, plakaty. Wszystko aby zachęcić potencjalnych wyborców;
 • Grudzień 2016 - odbyły się wybory uzupełniające, podczas których dzieci i młodzież wybrała w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli do MRG Łęczyca;
 • 10 stycznia 2017r. w Szkole Podstawowej w Błoniu odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca 2017r. - uroczyste zaprzysiężenie radnych Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca, wybranych w wyborach uzupełniających, wybranie prezydium;
 • 20 stycznia 2017 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy odbyło się spotkanie Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury, w której uczestniczyli przedstawiciele MRG Łęczyca;
 • 9 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej w Błoniu odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca 2017 - powołania zespołów problemowych: ds. Wolontariatu i Pomocy Społecznej, ds. Promocji Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca, ds. Sportu i Turystyki, ds. Ekologii i Infrastruktury;
 • 17 lutego 2017r. uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej i Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej wybrali się na lodowisko do Zgierza. Zajęcia na lodowisku stanowiły doskonałą okazję nie tylko do poznania sportów zimowych, ale także do bliższego poznania się. Organizatorem wyjazdu była MRG Łęczyca;
 • W  dniu 2 marca 2017r. w Szkole Podstawowej w Błoniu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Radni Gminy Łęczyca, Sołtysi oraz Radni MRG Łęczyca.

Spotkanie miało charakter lekcji historii pt. „Historia w pigułce – zabawa dla każdego!”;

 • 3 marca 2017r. ponownie MRG Łęczyca zorganizowała wyjazd na lodowisko do Zgierza. Tym razem uczestnikami byli uczniowie szkół: Szkoły Podstawowej w Błoniu, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu, Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej;
 • 27 kwietnia 2017r. przedstawiciele MRG Łęczyca 2017, Martyna Królak i Patrycja Pietrzak uczestniczyły w debacie pt. ,,Jakiej reprezentacji potrzebuje polska młodzież?”. Spotkanie odbyło się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim i zostało zorganizowane przez Członków Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej;
 • 4 maja 2017r. w Szkole Podstawowej w Błoniu odbyła się czwarta sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca 2017 - podziękowania dla kolegów i koleżanek radnych z ubiegłej kadencji,
 • 30 maja 2017 – zawody sportowe o Puchar MRG Łęczyca.

 W dalszej części spotkania Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński oraz Pani Agnieszka Kaszubska – skarbnik Gminy Łęczyca złożyli serdeczne podziękowania radnym, którym wygasa mandat tj. Magdalenie Nawrotek, Patrycji Pietrzak, Michałowi Steglińskiemu, Szymonowi Raj.

Na zakończenie sesji dyskutowano na temat dalszej działalności rady. Każdy z obecnych na spotkaniu miał możliwość wyrażenia swojej opinii. W trakcie dyskusji powstały pomysły dotyczące działań MRG Łęczyca 2017, do których należy zaliczyć:

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej,
 • rozwijanie dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wykonawczych i stanowiących gminy a MRG Łęczyca,
 • zwiększenie zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,
 • zapoznanie młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.

 Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński złożył także serdeczne podziękowania radnym MRG Łęczyca za dotychczasową pracę, obiecał pomoc w realizacji w/w działań.

Galeria zdjęć:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego