System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Razem możemy więcej …

W  dniu 2 marca 2017r. w Szkole Podstawowej w Błoniu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Radni Gminy Łęczyca, Sołtysi oraz Radni MRG Łęczyca.

Spotkanie miało charakter lekcji historii pt. „Historia w pigułce – zabawa dla każdego!”

Zaproszonych gości przywitała pani Grażyna Czajkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błoniu oraz radna MRG Łęczyca Agata Szymczak, która w imieniu swoich koleżanek i kolegów powiedziała: „Miło mi w imieniu wszystkich radnych MRG Łęczyca Państwa powitać na dzisiejszym spotkaniu. Razem z Państwem będziemy uczestniczyć w lekcji pt. „Historia w pigułce – zabawa dla każdego!”. Będziemy  mieli niezwykłą okazję łączyć przyjemne z pożytecznym – zabawę ze zdobywaniem wiedzy.” Następnie z każdy z radnych MRG Łęczyca przedstawił się zebranym.

Zajęcia miały formę warsztatów i poświęcone były wykorzystaniu puzzli edukacyjnych - „IV rozbiór Polski” na lekcjach historii. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na 5 grup, które rywalizowały ze sobą.

Pierwszym etapem gry edukacyjnej było ułożenie przez poszczególne grupy mapy w jak najkrótszym czasie. Wszyscy dzielnie poradzili sobie z tym zadaniem, uzyskując bardzo dobre czasy.

W następnym etapie współzawodnictwa, pani Agnieszka Szczech – prowadząca zajęcia, odkrywała karty z miejscami, datami i zdarzeniami historycznymi, po czym uczestnicy zabawy musieli znaleźć miejsce na mapie i przyporządkować do niego odpowiedni znacznik chronologiczny. W tej części również wszyscy pracowali bardzo aktywnie i zespołowo.

Spotkanie edukacyjne spotkało się z wielkim entuzjazmem uczestniczących w nim osób. Wszyscy mieli niezwykłą okazję łączyć przyjemne z pożytecznym – zabawę ze zdobywaniem wiedzy.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego