System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informuję, iż w dniu 9 czerwca 2023 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny     

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2021-11-30 ]

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza mieszkańców Gminy Łęczyca do konsultacji społecznych projektuGminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 07 grudnia  2021r. do 13 grudnia 2021r.   

Opinie, propozycje zmian oraz uwagi należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. za pomocą formularza – „Ankieta Konsultacyjna”.

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji projektu Programu należy przesłać:

  • na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
  • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaleczyca.pl,

bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy przy ul .M. Konopnickiej 14.

Wszelkich informacji w ww. zakresie udziela Anna Kowalczyk – podinspektor Urzędu Gminy w  Łęczycy pod nr telefonu 24 388 34 29.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego