System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2021-11-29 ]

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza mieszkańców Gminy Łęczyca do konsultacji społecznych projektuGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022”

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 06 grudnia  2021r. do 10 grudnia 2021r.   

Opinie, propozycje zmian oraz uwagi należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. za pomocą formularza – „Ankieta Konsultacyjna”.

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji projektu Programu należy przesłać:

  • na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
  • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaleczyca.pl,

bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14.

Wszelkich informacji w ww. zakresie udziela Anna Kowalczyk – podinspektor Urzędu Gminy w Łęczycy pod nr telefonu 24 388 34 29

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego