System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2021-10-26 ]

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza instytucje z terenu Gminy Łęczyca i Miasta Łęczyca współuczestniczące w realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Łęczyca do konsultacji społecznych projektu ww. Programu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 8 listopada do 19 listopada 2021r.

Opinie, propozycje zmian, uwagi należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2021r. (zgodnie z załączonym formularzem).

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji projektu Programu należy składać:

  • na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Belwederska 69, 99-100 Łęczyca,
  • na adres poczty elektronicznej: gopsleczyca@op.pl

Wszelkich informacji w ww. zakresie udziela Małgorzata Królak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy pod nr telefonu 24 721 89 60 lub osobiście w siedzibie GOPS w Łęczycy ul. Belwederska 69.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego