System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji

[ 2021-09-16 ]
Działając na podstawie § 69 Statutu Gminy Łęczyca zawiadamiam, że w dniu 22 września 2021r. /środa/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji wraz z Komisją Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury Rady Gminy w Łęczycy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zasad powoływania
    i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/184/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2021r.
  3. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXX/183/2020  z dnia
    21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2021-2024.
  4. Stanowisko Komisji dotyczące naprawy dachu budynku szkoły w Leźnicy Małej.
  5. Stanowisko Komisji dotyczące przystosowania oddziałów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych.
  6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji 
  Stefan Pacholczyk

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego