System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka" - Nabory 2021

[ 2021-09-15 ]

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Nabór I:

Rozwój działalności gospodarczej

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość pomocy przyznana na jedną operację nie może przekroczyć 230 000, 00 zł.

Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: – 230 438,13 € – 921 752,52 zł.

Termin składania wniosków: od dnia 04.10.2021 r. do dnia 25.10.2021 r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową! https://www.lgd-ziemialeczycka.pl/nabory-2021/ i do biura LGD

 

Nabór II:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 44 355,77 € – 177 423,09 zł.

Termin składania wniosków: od dnia 04.10.2021 r. do dnia 25.10.2021 r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową! https://www.lgd-ziemialeczycka.pl/nabory-2021/   do biura LGD.

 

Zapraszamy!

 
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego