System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Granty sołeckie przyznane!

[ 2021-07-01 ]

Informujemy, iż w ramach tegorocznego naboru wniosków na realizację tzw. grantów sołeckich, dofinansowanie otrzymało aż pięć sołectw z terenu naszej Gminy: Janków, Zduny, Wilczkowice, Prądzew oraz Dzierzbiętów Mały. Każdy z projektów otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł.

Dzięki ich realizacji już niedługo na terenie Sołectwa Prądzew, Dzierzbiętów Mały oraz Janków pojawią się nowe place zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców. Natomiast Sołectwo Zduny oraz Wilczkowice wzbogaci się o nowe wyposażenie miejsc spotkań dla mieszkańców w postaci m.in. krzeseł, szafek, regałów itp.

Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu Sołectwo na Plus, którego celem  jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego