System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Gmina buduje wodociąg i przydomowe oczyszczalnie ścieków

[ 2021-07-01 ]

W miesiącu maju zakończyły się prace przy budowie  dwóch odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Borki. Jest to pierwsza część inwestycji, która ma być zrealizowana jeszcze w tym roku. Kolejna to budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie prywatnych nieruchomości . Aktualnie Wykonawca przygotowuje oczyszczalnie pod kątem poszczególnych odbiorców i już lada dzień rozpocznie ich montaże.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki. Na ten cel Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie w kwocie  1 282 374,00 zł na operację typu Gospodarka wodno – ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego