System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Szkolenia w ramach mikroprojektu "Gmina na czasie w Siedlcu" zakończone

[ 2021-06-21 ]

Od 14 maja do 12 czerwca w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu odbywały się szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego. Skierowane były one do osób w wieku 25-75 lat zamieszkujących tereny wiejskie. Wśród uczestników znaleźli się zarówno mieszkańcy naszej Gminy, jak i gmin sąsiednich. Odbywały się one w ramach mikroprojektu Gmina na czasie w Siedlcu w projekcie Gmina na czasie, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych." Na ten cel Gmina Łęczyca pozyskała środki w kwocie 67 200 zł.

Wśród zaproponowanych szkoleń uczestnicy mogli skorzystać z dwóch tematów: Rolnik w sieci oraz Rodzic w Internecie.

Zakres szkolenia "Rodzic w internecie" podyktowany był dużym zapotrzebowaniem rodziców chcących przygotować się do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i świadomego korzystania z zasobów internetu oraz wyszukiwania wartościowych treści, czy reagowania na pojawiające się sytuacje zagrożenia w internecie. Uczestnicy szkoleń poznali źródła bezpiecznych i wartościwoych treści, dowiedzieli się w jaki sposób zabezpieczyć dziecko w poruszaniu się po internecie, a także nauczyli się podstaw korzystania z usług e-administracji.

Natomiast tematyka szkolenia "Rolnik w sieci" związana była z potrzebą pozyskania przez  uczestników podstawowych umiejętności z obsługi komputera oraz znajdowania informacji o funduszach europejskich dla rolnictwa, korzystania z aplikacji wspierających pracę rolnika i nauki jak sprawy urzędowe można załatwić za pomocą internetu z domu.

 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego