System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2021-04-27 ]

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza mieszkańców Gminy Łęczyca do konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 maja 2021 r. do 7 maja 2021 r.

 

 Opinie, propozycje zmian oraz uwagi należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021 r. (zgodnie z załączonym formularzem).

 Wypełnione formularze dotyczące konsultacji projektu Programu należy składać :

  • na adres: Urząd Gminy w Łęczycy , ul. M . Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
  • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaleczyca.pl

 Wszelkich informacji w ww. zakresie udziela Anna Kowalczyk - podinspektor Urzędu Gminy w Łęczycy pod nr telefonu 24 388 34 29 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego