System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Gmina na czasie w Siedlcu

[ 2021-03-25 ]

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Łęczyca przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Siedlcu oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Siedlcu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji mikroprojektu szkoleniowego „Gmina na czasie w Siedlcu”, skierowanego do mieszkańców Gminy. Na ten cel pozyskane zostały środki w kwocie 67 200,00 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkolenia „Rolnik w sieci” oraz „Rodzic w Internecie”, a także zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do ich realizacji. Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie od 24 kwietnia do 20 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Siedlcu.

Cel główny projektu jest zgodny z celem głównym projektu grantowego „Gmina na czasie”, jakim jest podniesienie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego. Projekt „Gmina na czasie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa", Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego