System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Od 25 marca KASA Urzędu Gminy w Łęczycy czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 12:00     

Aktualności

KONKURS na najładniejszą zakładkę do książki

[ 2021-03-15 ]

W związku z licznymi obostrzeniami, które zostały wprowadzone w całej Polsce od 20 marca, przedłużono czas trwania konkursu na zakładkę do książki. Prace konkursowe wraz ze zgodami można oddawać do dnia 13 kwietnia 2021 roku.


Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu serdecznie zaprasza wszystkich czytelników do udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą zakładkę do książki.

Konkurs trwa od 15.03.2021 r. do 31.03.2021 r. Konkurs jest kierowany do dzieci w wieku
3–10 lat, które są aktywnymi czytelnikami GBP w Siedlcu.

Zasady konkursu

  1. Uczestnik samodzielnie wykonuje jedną zakładkę do książki.
  2. Zakładka nie może powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinna być niepowtarzalna i oryginalna oraz przedstawiać odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej.
  3. Format pracy: taki jak tradycyjna zakładka, technika dowolna (np.: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż itp.)
  4. Pracę należy dostarczyć do Biblioteki osobiście lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego
  5. (w przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu) w terminie do 31.03. 2021 r. Praca musi zostać podpisana przez autora (tył pracy). Wraz z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie. Karta zgłoszenia + oświadczenie należy pobrać od Dyrektora Biblioteki.

 

Szczegóły w regulaminie na stronie www biblioteki.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego