System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

AKCYZA 2021

[ 2021-02-01 ]

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Łęczycy informuje, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2021 rok będą przyjmowane w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. oraz od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z ustawą, zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem   gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w miesiącu lutym 2021 r. należy dołączyć:

  1. Faktury VAT albo potwierdzone ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego od dnia 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
  2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego za 2020 r. (Proszę o skserowanie dokumentu, gdyż będzie potrzebny do wniosku składanego w sierpniu)

Wniosek należy składać w Urzędzie Gminy w Łęczycy, w pokoju nr 14

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł na 1 ha użytków rolnych (1 ha x 1,00 zł x 100 litrów)
  • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego